Bevidstheden om mundhygiejne i Danmark

Tandlæger i Danmark spiller en afgørende rolle i forbindelse med at fremme bevidstheden om mundhygiejne blandt befolkningen. Gennem forskellige initiativer såsom offentlige oplysningskampagner, skoleprogrammer og opsøgende aktiviteter i samfundet bestræber tandlægerne sig på at øge bevidstheden om vigtigheden af mundhygiejne og forebyggende pleje.  Offentlige oplysningskampagner Tandlæger i Danmark deltager aktivt i offentlige oplysningskampagner for at

Read More